Η Ιστορία μας

Η «Μετα-Καινοτομία για την Αειφόρο Ανάπτυξη»-«PI4SD» δημιουργήθηκε από τη Δήμητρα Ζερβάκη σε συνεργασία με μία ομάδα ανθρώπων που πάνω απ’ όλα είναι φίλοι και τους ενώνει το κοινό τους πάθος να παράγουν ιδέες και να τις μετασχηματίζουν σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από έργα που συμβάλλουν στην αειφορία και τη θετική αλλαγή.

Το όραμά μας

Θέλουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά και δυναμικά στη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα φτάνουν το δυναμικό τους, θα συνεργάζονται αποτελεσματικά και θα παράγουν και θα υλοποιούν ιδέες με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στον πλανήτη Γη, ώστε να ευημερούν και να ζουν αρμονικά τόσο μεταξύ τους όσο και το οικοσύστημα που μας φιλοξενεί.

Πιστεύουμε στη δύναμη του πολυμορφισμού και στη δύναμη των πολυποίκιλων ομάδων.
Η επιδίωξη της αριστείας μέσω της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μας καθοδηγεί σε κάθε δράση μας.
Για εμάς η εντιμότητα και η υποστηρικτικότητα είναι οι βάσεις για χτίσιμο win-win σχέσεων εμπιστοσύνης.
Η επιδίωξη της αριστείας μέσω της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μας καθοδηγεί σε κάθε δράση μας.
Η ευελιξία και η άμεση απόκριση στις προκλήσεις μας παρακινούν να δρούμε προδραστικά και να προσαρμοζόμαστε αποτελεσματικά στο γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Πιστεύουμε στη δύναμη της Φύσης και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφορία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ζούμε μία ζωή με νόημα και θετική επίδραση.

Οι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας

Οι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας

Πιστεύουμε στη δύναμη του πολυμορφισμού και στη δύναμη των πολυποίκιλων ομάδων.
Η επιδίωξη της αριστείας μέσω της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μας καθοδηγεί σε κάθε δράση μας.
Για εμάς η εντιμότητα και η υποστηρικτικότητα είναι οι βάσεις για χτίσιμο win-win σχέσεων εμπιστοσύνης.
Η επιδίωξη της αριστείας μέσω της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μας καθοδηγεί σε κάθε δράση μας.
Η ευελιξία και η άμεση απόκριση στις προκλήσεις μας παρακινούν να δρούμε προδραστικά και να προσαρμοζόμαστε αποτελεσματικά στο γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Πιστεύουμε στη δύναμη της Φύσης και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφορία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ζούμε μία ζωή με νόημα και θετική επίδραση.

Οι στόχοι μας

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς ανά τον κόσμο.
Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της μετα-καινοτομίας.
Στήριξη και προώθηση των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Στήριξη και προώθηση διαφόρων μορφών επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και «πράσινης» επιχειρηματικότητας
Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών σε διάφορους τομείς με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων/προκλήσεων που υφίστανται ανά τον κόσμο.
Ενίσχυση του ρόλου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω της εκπόνησης και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης με αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών, για βελτίωση των σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων διαφόρων ομάδων-στόχων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Καλλιέργεια της ψηφιακής και της συναισθηματικής νοημοσύνης με στόχο τον ομαλό και αποτελεσματικό ψηφιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό.
Ενθάρρυνση προς την κατεύθυνση της χρήσης αειφορικών καλών πρακτικών στον κλάδο της γεωπονίας, του αγροδιατροφικού τομέα και του τουρισμού.
Προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού ως μέσα επίτευξης βιώσιμων και ισότιμων κοινωνιών.
Προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού ως μέσα επίτευξης βιώσιμων και ισότιμων κοινωνιών.

Οι στόχοι μας

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς ανά τον κόσμο.
Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της μετα-καινοτομίας.
Στήριξη και προώθηση των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Στήριξη και προώθηση διαφόρων μορφών επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και «πράσινης» επιχειρηματικότητας
Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών σε διάφορους τομείς με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων/προκλήσεων που υφίστανται ανά τον κόσμο.
Ενίσχυση του ρόλου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω της εκπόνησης και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης με αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών, για βελτίωση των σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων διαφόρων ομάδων-στόχων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Καλλιέργεια της ψηφιακής και της συναισθηματικής νοημοσύνης με στόχο τον ομαλό και αποτελεσματικό ψηφιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό.
Ενθάρρυνση προς την κατεύθυνση της χρήσης αειφορικών καλών πρακτικών στον κλάδο της γεωπονίας, του αγροδιατροφικού τομέα και του τουρισμού.
Προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού ως μέσα επίτευξης βιώσιμων και ισότιμων κοινωνιών.
Προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού ως μέσα επίτευξης βιώσιμων και ισότιμων κοινωνιών.