Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε ενοποιημένες, εξατομικευμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες στα πεδία της έρευνας, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την προώθηση της μετα-καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

 • Παραγωγή ιδεών, συγγραφή και υποβολή εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και ιδιωτικών προγραμμάτων/έργων
 • Διαχείριση/Παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και ιδιωτικών προγραμμάτων/έργων
 • Υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και ιδιωτικών προγραμμάτων/έργων
 • Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης έργου
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων επικοινωνίας έργου
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων/έργων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων ποιότητας
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων αντίκτυπου των παραδοτέων των προγραμμάτων/έργων
 • Εκπόνηση αναφορών
Σχεδιασμός, Διαχείριση και Υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών έργων
Σχεδιασμός, Διαχείριση και Υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών έργων
 • Παραγωγή ιδεών, συγγραφή και υποβολή εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και ιδιωτικών προγραμμάτων/έργων
 • Διαχείριση/Παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και ιδιωτικών προγραμμάτων/έργων
 • Υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και ιδιωτικών προγραμμάτων/έργων
 • Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης έργου
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων επικοινωνίας έργου
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων/έργων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων ποιότητας
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων αντίκτυπου των παραδοτέων των προγραμμάτων/έργων
 • Εκπόνηση αναφορών
Συμβουλευτική και Τεχνικοοικονομική Υποστήριξη σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς
 • Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρησιακού μοντέλου οργανισμών
 • Διαχείριση Ιδέας
 • Δημιουργία και οργάνωση αειφορικών επιχειρήσεων
 • Αναδιοργάνωση οργανισμών
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών
 • Δημιουργία γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO)
 • Branding και Marketing επιχειρήσεων/οργανισμών
 • Παραγωγή περιεχομένου βιβλίων, άρθρων, περιοδικών, ιστοσελίδων, προωθητικού υλικού
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και blog
 • Ανάπτυξη στρατηγικής εκπαίδευσης για οργανισμούς
 • Εξεύρεση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Δημιουργία σχεδίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για δια ζώσης εκπαίδευση ενηλίκων, και για σύγχρονη και ασύχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και πολυμεσικών εφαρμογών
 • Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών: βίντεο, podcasts, διαδραστικά e-books, παιχνιδοποιημένες εφαρμογές, infographics
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Δημιουργία πλατφορμών για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση
Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Ανάπτυξη στρατηγικής εκπαίδευσης για οργανισμούς
 • Εξεύρεση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Δημιουργία σχεδίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για δια ζώσης εκπαίδευση ενηλίκων, και για σύγχρονη και ασύχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και πολυμεσικών εφαρμογών
 • Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών: βίντεο, podcasts, διαδραστικά e-books, παιχνιδοποιημένες εφαρμογές, infographics
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Δημιουργία πλατφορμών για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Έρευνα, Ανάπτυξη και Μετα-καινοτομία
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών αγοράς (ποιοτική και ποσοτική) και ανάπτυξη αναφορών των αποτελεσμάτων τους σε διάφορους τομείς
 • Υλοποίηση επιστημονικών ερευνών στα πεδία της: γεωπονίας, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης ενηλίκων, αειφορίας, προστασίας περιβάλλοντος

Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες και ιδέες!