Πρόγραμμα: ERASMUS+ KA220-VET, “Συμπράξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση”
Περιοχή: Ευρώπη
Ακρωνύμιο: Farm4SD

Σκοπός:

Το έργο Farm4SD στοχεύει στη δημιουργία μίας ολιστικής, καινοτόμου και ανοιχτής προσέγγισης στην κατάρτιση των παραγωγών/αγροτών και ιδιαίτερα των κατόχων μεσαίων και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στους πυλώνες της αειφόρου γεωργίας –  Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ευρωπαϊκή Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με Ορίζοντα το 2030 και Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική – σε συνδυασμό με επιχειρηματικές και ήπιες δεξιότητες, έτσι ώστε οι παραγωγοί και οι εκπαιδευτές της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να μετατραπούν σε φορείς θετικής αλλαγής και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας αλλά και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ημερομηνία Έναρξης: 01/03/2022
Ημερομηνία Λήξης: 01/09/2024