Δωρεάν Workshop: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτών και Συμβούλων των Παραγωγών του Αγροδιατροφικού Τομέα στο Πεδίο της Αειφορικής Επιχειρηματικότητας

Δωρεάν Workshop: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτών και Συμβούλων των Παραγωγών του Αγροδιατροφικού Τομέα στο Πεδίο της Αειφορικής Επιχειρηματικότητας Δήλωση Συμμετοχής Είστε εκπαιδευτής ή σύμβουλος που δραστηριοποιείται ή θέλει να δραστηριοποιηθεί στον Αγροδιατροφικό Τομέα και θέλετε να μάθετε… Ποιοι είναι οι πυλώνες της Βιώσιμης Γεωργίας που οδηγούν τις εξελίξεις στο πεδίο της Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας;…